Liczenie wypłat na Islandii – koszty całkowite

Wypłaty na wyspie to nadal dla wielu islandzkich rezydentów czarna magia. O wielu aspektach trzeba pamiętać, ale system naliczania nie jest zbyt skomplikowany. Wypłata netto na konto pracownika to tylko wierzchołek kosztów związanych z jego wypłatą. Poza odliczeniami znajdującymi się na pasku, dochodzą ukryte koszty wyłącznie po stronie pracodawcy.

Artykuł o wypłatach na Islandii to jeden z najchętniej czytanych na moim blogu. Możecie go znaleźć TUTAJ. Jako osoby zatrudnione na umowie nie musimy wiedzieć nic ponadto, ale jeżeli zatrudniamy pracowników, chcemy założyć firmę albo myślimy o samozatrudnieniu, wtedy warto poznać całkowite koszty wypłaty. Poza podatkiem dochodowym, kosztami funduszy emerytalnych i związków zawodowych pracownika dochodzą jeszcze koszty pracodawcy dla tych samych instytucji.

Postaram się odpowiedzieć na pytanie, ile realnie kosztuje firmę pracownik. Przedstawię też kilka przykładów na konkretnych liczbach.

Ile kosztuje pracownik zarabiający 369.723 korony?

Weźmiemy na tapet wypłatę, którą posłużyłam się dla przykładu w poprzednim artykule. W skrócie przedstawiała się ona następująco:

160h * 2.455 = 392.800
10h * 4.419 = 44.190

Wypłata: 436.990
Orlof: 44.442

Kwota całkowita brutto: 481.432

Fundusz emerytalny: 19.257
Związki zawodowe: 3.370

Podatek dochodowy (z ulgą podatkową 100%): 89.081

Wypłata na konto z urlopem: 369.723

Sposób, w jaki mamy wypłacany urlop, jest kwestią naszej umowy z pracodawcą. Więcej o urlopie w artykule TUTAJ. Przedstawione kwoty znajdziemy na naszym pasku z wypłaty. Wyszczególniono tam też mniejszym drukiem opłaty do funduszu emerytalnego i związku zawodowego, które odprowadza pracodawca. Są one wyliczane procentowo z naszej wypłaty. To samo dotyczy podatków odprowadzanych przez pracodawcę do urzędu skarbowego. Przyjrzyjmy się tym liczbom bliżej.

Opłata pracodawcy odprowadzana do funduszu emerytalnego to 11,5% kwoty brutto

481.432 * 11,5% = 55.365

Kosztem całkowitym do funduszu emerytalnego jest 74.622

19.257 + 55.365 = 74.622

Opłaty za związki zawodowe to mniejsze koszty i podzielone są na poszczególne fundusze. Mogą się one różnić w zależności od związków. Więcej o związkach zawodowych na wyspie w artykule TUTAJ. Przykładowa wypłata jak i kwoty są podane w oparciu o umowy zbiorowe ze związkami zawodowymi Efling. Wygląda to następująco:

Fundusz chorobowy 1%
Fundusz urlopowy 0,25%
Fundusz edukacyjny 0,3%
VIRK 0,1%

481.432 * 1% = 4.814
481.432 * 0,25% = 1.204
481.432 * 0,3% = 1.444
481.432 * 0,1% = 481

Całość kosztów do związków zawodowych: 11,314

3.370 + 4.814 + 1.204 + 1.444 + 481 = 11.314

Ostatnim kosztem po stronie pracodawcy jest Tryggingagjald. Jest to kwota odprowadzana do urzędu podatkowego razem z podatkiem dochodowym. Tryggingagjald to 6,35% od sumy dwóch wartości: wypłaty brutto i opłaty pracodawcy na rzecz funduszu emerytalnego. Na tym przykładzie przedstawia się to następująco:

(481.342 + 55.365) * 6,35% = 34.087

Całkowity koszt odprowadzany do urzędu skarbowego: 123.168 koron.

89.081 + 34.087 = 123.168

Całkowite koszty wypłaty to:

Wypłata na konto pracownika: 369.723
Fundusz emerytalny i związki zawodowe: 85.936
Urząd Skarbowy: 123.168

Razem: 578.827

Inne przykłady

W ten sposób wyliczamy każdą wypłatę i koszty ponoszone przez pracodawcę. Przy wyższych stawkach i dodatkach trzeba pamiętać o kolejnych progach podatkowych. Nie zapominajmy, że na przełomie roku często dochodzi do podwyżek w umowach zbiorowych oraz zmian w naliczaniu podatków.

Wypłata pracownika: 443.016
Koszt całkowity: 728.517

Wypłata pracownika: 579.211
Koszt całkowity: 1.006.678

Inne koszta pracownika

Zatrudnienie pracownika to przedstawiony powyżej koszt dla firmy, ale należy pamiętać również o innych opłatach. Pozostałe koszty pracodawcy to: dni chorobowe, “czerwone święta” w kalendarzu, wyższe stawki za pracę w dni świąteczne, orlofuppbót i desemberuppbót, a także dodatkowy fundusz emerytalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *