Liczenie wypłat na Islandii

W moim cyklu artykułów z przydatnymi informacjami staram się pomóc młodej emigracji w odnalezieniu się na wyspie i znaleźć odpowiedzi na pytania. Dziś o liczeniu wypłat według islandzkiego systemu.

Liczenie wypłat na Islandii to dla niektórych ciężki do zrozumienia proces. Kwoty brutto nie dają jasnego obrazu zapowiadających się zarobków, a kwota netto na godzinę jest zmienna w zależności od przepracowanych godzin. Tak więc NIE DA SIĘ określić kwoty netto na godzinę przy zmiennych godzinach pracy w miesiącu. Można sobie to jedynie wyliczyć przy stałej wypłacie.

Na początek małe wyjaśnienie pozycji jakie można znaleźć na odcinku z wypłaty:

Laun – Wypłata
Dagvinnulaun – Wypłata za godziny zwykłe
Yfirvinnalaun – Wypłata za nadgodziny
Stórhátiðarlaun – Wypłata za wielkie święta
Orlof útreiknað – Wyliczony urlop
Veikindidagar – Dni chorobowe
Álag – Dodatek

Frádráttar – Odciągnięcia
Lífeyrissjóður – Związki emerytalne
Stéttarfélag – Związki zawodowe
Fyrirframgreitt – Zaliczki
Eftirágreiddur skattur – Później opłacony podatek

Staðgreiðsluskattur – Podatek dochodowy z wypłaty
Staðgreiðsla skatta þrep 1 – Podatek dochodowy stopień 1
Staðgreiðsla skatta þrep 2 – Podatek dochodowy stopień 2
Persónuafsláttur – Zniżka personalna

Fjöldi – Ilość
Taxti – Stawka
Fjárhæð – Suma
Á árinu fjöldi – Ilość w roku
Á árinu fjárhæð – Suma w roku

Inne zwroty związane z wypłatami:
Orlof – Urlop
Launað leyfi – Płatny urlop
Launalaust leyfi – Bezpłatny urlop
Veikindi – Chorobowe
Veikindi barna – Choroba dziecka
Veikur/veik – Chory/chora
Launadagur – Dzień płatny

Launahækkun – Podwyżka
Launakjör – Warunki płacowe
Launaflokkur – Grupa płacowa
Launaseðill – Odcinek wypłaty
Launaskattar – Podatki z wypłaty
Launatekjur – Wypracowany dochód
Launagreiðla – Wyplata pensji

Liczenie wypłaty:
Wyliczymy wypłatę dla osoby zarabiającej 2.455 kr na godzinę dla 160 godzin zwykłych oraz 10 nadgodzin po 4.419

Na początek wyliczamy kwotę brutto. Liczba godzin razy stawka.

2.455 x 160 = 392.800
4.419 x 10 = 44.190

*Do tej kwoty doliczamy różne dodatki i pozostałe godziny za nocki, weekendy i święta.

Uzyskana kwota (436.990) jest podstawą do wyliczenia urlopu.

436.990 x 10,17% = 44.442

Wypłata brutto + urlop

436.990 + 44.442 = 481.432

Kolejna uzyskana kwota (481.432) jest podstawą do wyliczenia opłaty do związków emerytalnych i zawodowych.

481.432 x 4% = 19.257
481.432 x 0,7% = 3.370

Kolejną kwotą jaką należy wyliczyć jest podstawa do opodatkowania. Jest to wypłata brutto (436.990) plus urlop (44.442) minus związki emerytalne (19.257)

436.990 + 44.442 – 19.257 = 462.175

W następnym kroku wyliczamy podatek. W 2023 roku jest to 31,45% w I progu podatkowym oraz 37,95% w II progu podatkowym.

409.986 x 31,45% = 128.941
52.189 x 37,95% = 19.805

Od podatku który mamy do zapłacenia od naszej wypłaty (148.746) odejmujemy 59,665 koron ulgi podatkowej dla osoby fizycznej.

148.746 – 59.665 = 89.081

Właściwa wypłata z urlopem to kwota brutto plus urlop minus związki emerytalne, minus związki zawodowe, minus podatek.

436.990 + 44.442 – 19.257 – 3.370 – 89.081 = 369.724

Wypłata 333.505
Urlop 36.219

Poniżej przedstawiam wyliczenia w formie wycinka z wypłaty:

 

*Kwota ulgi podatkowej co roku może ulegać zmianie. W 2020 było to 54.628, w 2022 53.916. To samo dotyczy progów podatkowych i wysokości podatku.

Mam nadzieję, że powyższe wyliczenia i przedstawiony przykład pomoże Wam zrozumieć islandzki system naliczania wypłat i przewidzieć swoje zarobki na podstawie przedstawionych przez pracodawcę kwot brutto za godzinę.

Życzę powodzenia na islandzkim rynku pracy.