Persónuafsláttur / Islandzka ulga podatkowa

W dzisiejszym poście postaram się odpowiedzieć na często pojawiające się pytania o persónuafsláttur. Co to jest, dla kogo, jak się nalicza, od kiedy i jak go uzyskać?

Co to jest persónuafsláttur?

Persónuafsláttur czyli ulga podatkowa, należy się każdej osobie powyżej 16. roku życia
zameldowanej na Islandii. Ulga obniża kwotę podatku dochodowego, jaki co miesiąc jest wyliczony z naszej wypłaty. Wysokość ulgi co roku ulega zmianie i jest regulowana przez urząd podatkowy.

Co to jest skattkort?

Często na forach możemy się też spotkać z pojęciem karta podatkowa (skattkort). Obowiązywała ona do 2016 roku i była wydawana przez urząd podatkowy w formie fizycznej. Ulga podatkowa była ujęta na karcie i wykorzystywana przez pracodawcę, do którego kartę dostarczono. W 2016 roku zaprzestano wydania karty w tej formie.

Jak korzystać z ulgi podatkowej?

Ulgę podatkową wykorzystuje pracodawca czy inny płatnik, któremu się ją zgłosi. Występuje ona jedynie w formie elektronicznej. Nie trzeba się o nią ubiegać, nic odbierać, ani niczego zanosić. Chęć korzystania z ulgi należy zgłosić ustnie lub pisemnie (SMS/mail) do pracodawcy. Tak samo należy jasno określić, jak długo pracodawca ma korzystać z ulgi przy zakończeniu współpracy. Właściwe wykorzystanie ulgi leży w interesie pracownika, a nie pracodawcy. Pracownik powinien pilnować, aby pracodawca prawidłowo naliczał ulgę. Jeżeli pracujemy dla kilku pracodawców to ulgę może wykorzystać tylko jeden z nich, albo kwotę można dowolnie podzielić.

Ile wynosi ulga?

W 2024 roku wysokość ulgi podatkowej to 64.926 koron miesięcznie czyli 779.112 rocznie na pracownika. Kwota roczna dotyczy osoby zameldowanej pełen rok na Islandii. Jeżeli przez pomyłkę w roku rozliczeniowym otrzymamy wyższą kwotę, to przy rozliczeniu rocznym tę różnicę trzeba będzie oddać. Tak samo dostaniemy zwrot, gdy nie wykorzystamy całej należnej kwoty.

Praca sezonowa, a persónuafsláttur

Ulga podatkowa należy się również pracownikom sezonowym. Wysokość ulgi jest przeliczana na liczbę dni na wyspie. Persónuafsláttur jest wtedy ściśle połączona z datą zarejestrowania w Þjóðskrá Íslands. Wysokość ulgi jest przeliczana na liczbę dni gdy pracownik jest zameldowany na wyspie.

Pełen miesiąc persónuafsláttur wynosi 64.926. Dla połowy miesiąca jest to kwota 32.463, a dla jednego tygodnia 14.901. Ulgę podatkową można przeliczyć także na dni: 779.112/366=2.129. Prawidłowe naliczenie tej kwoty leży w interesie pracownika.

Przeprowadzka/wyprowadzka

W sytuacji, gdy w danym roku rozliczeniowym przeprowadzamy się na Islandię czy też wyprowadzamy do innego kraju, ulga podatkowa również powinna być przeliczona co do dnia zarejestrowania na wyspie. W roku w którym przyjeżdżamy do Islandii, ulga podatkowa należy się od dnia w którym rejestrujemy się w urzędzie Þjóðskrá Íslands, aż do dnia wymeldowania.

Niewykorzystana ulga podatkowa

Jeżeli pracę rozpoczynamy miesiąc czy dwa po przyjeździe na Islandię, jednak mamy już wcześniejsze zameldowanie, wtedy ulga podatkowa jest naliczana od dnia zarejestrowania w urzędzie Þjóðskrá Íslands. Mamy wtedy prawo do niewykorzystanej ulgi podatkowej. Nazbierany persónuafsláttur możemy zgłosić do pracodawcy i zostanie nam wypłacony przy kolejnej wypłacie, albo wyrównany przy rozliczeniu rocznym.

Podobnie persónuafsláttur odkłada się, gdy któregoś miesiąca nie wykorzystamy ulgi w całości. Może to mieć miejsce, gdy mamy niższą wypłatę ze względu na urlop. Niewykorzystaną ulgę otrzymamy w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Należy pamiętać, że kontrola prawidłowości wypłacanych kwot należy do pracownika i ewentualne błędy trzeba zgłaszać do pracodawcy.

Gdzie znaleźć informacje o naszej uldze

Używany przez nas persónuafsláttur co miesiąc widzimy na naszym wycinku z wypłaty (launaseðill). Ponadto całe zestawienie z każdego roku możemy sprawdzić na stronie urzędu podatkowego po zalogowaniu się na nasza stronę.

Poniżej przykładowa instrukcja ze stronny skattur.is jak odnaleźć zestawienie. Szukamy przycisku nýting persónuafsláttar, pod którym kryje się zestawienie użytej w danym roku ulgi.

Logowanie na stronę skattur.is

Warto pamiętać

Ulga podatkowa wynosi 64.926 koron miesięcznie czy też 779.112 rocznie. Przekroczenie tej kwoty odbije się na naszym rozliczeniu rocznym. Warto pilnować tej kwoty na bieżąco.

Szczególną uwagę na ulgę należy zwrócić przy zmianie pracy. Jeżeli zaczynamy pracę w nowej firmie, ale nadal mamy do wypłacenia jakieś pieniądze u poprzedniego pracodawcy to musimy jasno określić kto ma użyć karty podatkowej w ostatnim/pierwszym miesiącu pracy. Pracodawcy nie mają dostępu do informacji czy ulga podatkowa danego pracownika jest używana przez inną firmę.

Osoby pracujące sezonowo muszą szczególnie zwracać uwagę na wypłacaną im ulgę. Jeżeli data zarejestrowania na wyspie wypada nam na 15. dzień miesiąca, a pracę rozpoczynamy pierwszego kolejnego miesiąca to ulga powinna być naliczona od dnia zameldowania.

To samo dotyczy wymeldowania. Jeżeli pracujemy do 10 dnia miesiąca i wyjeżdżamy z kraju dzień później to ulga za ten miesiąc należy nam się tylko za 10 dni. Pracodawcę należy powiadomić jaki procent naszej ulgi może wykorzystać w ostatniej wypłacie.

Wszelkie błędy w naliczaniu ulgi zostaną wyrównane w rozliczeniu rocznym. Jeżeli nadbierzemy ulgi to od czerwca następnego roku będziemy ją jednorazowo albo w ratach oddawać. W przypadku gdy nie wykorzystamy całej ulgi należnej nam za okres zameldowania to dostaniemy zwrot.

Mam nadzieję że ten post odpowie na Wasze pytania i rozwieje wiele wątpliwości. Jeżeli ten post był dla Ciebie pomocny, podziel się zdobytą na moim blogu wiedzą i poślij go dalej. Powodzenia na islandzkim rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *