Nowy numer kennitala dla pracowników sezonowych

Na wyspie zaplanowano wprowadzenie nowego, tymczasowego numeru kennitala (kerfiskennitala) dla pracowników sezonowych. Ma on pozwolić na rozróżnienie osób sezonowych od rezydentów już na etapie numeru identyfikacyjnego. Przepisy miały zostać wdrożone 1 listopada 2021, jednak odroczono to na czas nieokreślony.

Nowy numer identyfikacyjny ma być wydawany tylko osobom, które mają zamiar przebywać na Islandii nie dłużej niż 3-6 miesięcy.

Każda osoba, która będzie ubiegała się o tymczasowy kennitala od dnia, gdy nowy przepis wejdzie w życie, otrzyma jego zmienioną wersję. Osoby, które wcześniej pracowały na wyspie, używając tymczasowego numeru kennitala, również otrzymają nową jego wersję po wdrożeniu przepisu w życie. Tymczasowy kennitala (kerfiskennitala) będzie się różnił od osobistego numeru identyfikacyjnego (kennitala) używanego w ewidencji ludności.

Tymczasowy numer kennitala (kerfiskennitala) nie będzie się różnił jednak swoją formą. Nadal będzie to 10-liczbowy numer. Personalny numer identyfikacyjny kennitala rezydenta zawiera datę urodzenia (więcej na ten temat można przeczytać w poście TUTAJ), a tymczasowy numer kennitala już nie. Kerfiskennitala będzie rozpoczynał się na liczbę osiem, a kolejne dziewięć liczb będzie przypadkowe.

Przykład: 892350-1739

Tymczasowy numer kennitala (kerfiskennitala) nie będzie zawierał daty urodzenia to jednak system identyfikatorów tymczasowych będzie zawierał podstawowe informacje o osobie, w tym datę urodzenia, nazwisko.

Ten numer identyfikacyjny nie będzie dawał żadnych praw na Islandii.

Aby aplikować o tymczasowy numer kennitala (kerfiskennitala) należy złożyć wniosek drogą elektroniczną przez właściwe organy publiczne na stronie internetowej Þjóðskrá Íslands. Do wniosku należy dołączyć kopię paszportu lub dowodu osobistego, który musi być ważny w momencie składania wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *