Poradnik dla kobiet w ciąży / urlop macierzyński

Zanim nadejdzie długo przez nas wyczekiwany dzień porodu, zostaje nam do załatwienia jeszcze jedna ważna sprawa. Złożenie podania o przyznanie urlopu macierzyńskiego.

O urlop macierzyński mogą ubiegać się matka oraz ojciec, którzy byli zatrudnieni na islandzkim rynku pracy przez 6 miesięcy przed przyjściem na świat dziecka. Wymogiem jest zatrudnienie na co najmniej 25 procent. Osoby nie spełniające wymienionych wyżej wymogów jak i studenci mogą ubiegać się o dotację ze względy na narodziny dziecka. Studenci powinni uczestniczyć w zajęciach przez przynajmniej 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy przed narodzinami dziecka na minimum 75 procent.

Kwota urlopu macierzyńskiego jest naliczana na podstawie średnich zarobków rodzica i procentów zatrudnienia przez okres rozliczeniowy. Średnia wyliczana jest z okresu jednego roku wstecz, licząc do 3 miesiąca ciąży włącznie. Dla rodziców dzieci urodzonych 1 stycznia 2023 roku i później normy zasiłku wynoszą:

  • miesięczny zasiłek do osób pracujących na 100%, wynosi 80% średnich zarobków, ale jest to kwota nieprzekraczająca 600,000 koron;
  • miesięczny zasiłek dla osób pracujących od 50%-100%, nie wynosi mniej niż 210,695 koron;
  • miesięczny zasiłek dla osób pracujących od 25%-49%, nie wynosi mniej niż 152,025 koron;
  • miesięczna dotacja dla rodziców, którzy nie byli zatrudnieni na 25%, albo nie pracowali na islandzkim rynku pracy w ostatnich 6 miesiącach przed porodem, wynosi 91,937 koron;
  • miesięczna dotacja dla rodziców na studiach (75%-100%), wynosi 210,695 koron.

 

Długość urlopu macierzyńskiego w 2023 roku wynosi 12 miesięcy: 6 miesięcy dla matki i 6 miesięcy dla ojca, ale 6 tygodni ze swojego urlopu można oddać drugiemu rodzicowi.

Wybrany przez siebie okres czasu można dowolnie rozciągnąć i odłożyć w czasie. Prawo do urlopu przepada jednak gdy dziecko kończy 24. miesiące.

O urlop macierzyński należy ubiegać się nie później niż 6 tygodni przed spodziewaną datą porodu. Należy wypełnić podanie TUTAJ i dołączyć dokumenty:

  • zaświadczenie o spodziewanej dacie porodu wydawane przez położną pod koniec ciąży (Vottorð um væntanlegan fæðingardag barns)
  • zaświadczenie od pracodawcy o urlopie macierzyńskim – do wydrukowania na stronie urzędu (Tilkynning um tilhögun fæðingarorlofs),
  • kopia kwitów z wypłaty z ostatnich dwóch miesięcy (Afrit af launaseðli).
  • wniosek o wykorzystaniu karty podatkowej TUTAJ

 

Dokumenty na stronie Fæðingarorlofssjóður TUTAJ

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Pracy w dziale Fæðingarorlofssjóður.