Wypowiedzenia

Okres kryzysu gospodarczego to czas kiedy w naszym życiu może pojawić się kilka nowych sytuacji. Możemy zostać zwolnieni z pracy, możemy być zmuszeni zmienić mieszkanie, czy też wyjechać z kraju. Fora na Islandii pełne są pytań niepewnych i nieznających przepisów imigrantów. Dziś przybliżę kilka kwestii związanych z wypowiedzeniami.

 

Wypowiedzenie / Uppsögn

Wypowiedzenie składa pracownik, bądź pracodawca w celu rozwiązania umowy o pracę czy też najemca/lokator przy zakończeniu wynajmu. Warunki wypowiedzenia umowy powinny zostać omówione przy podpisywaniu umowy. Podpisując umowę o pracę w oparciu o umowy zbiorowe ze związkami zawodowymi, okresy wypowiedzenia określone są właśnie w tych umowach. W przypadku najmu określa się je na umowie.

 

Rodzaje wypowiedzenia

Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć podpisane do pracodawcy/najemcy. Jeżeli jednak zainteresowane strony uznają ustną formę wypowiedzenia za wystarczająco to taka również jest akceptowalna. Aby jednak mieć cokolwiek na piśmie i nie zapomnieć daty rozmowy czy nie dać się oszukać, warto napisać nieoficjalnego SMS czy maila jako potwierdzenie ustnej umowy. Data zakończenia umowy może być znacząca w niektórych przypadkach.

 

Okres wypowiedzenia / Uppsagnafrestur

Okresy wypowiedzenia są zależne od przepracowanego okresu u danego pracodawcy i ustalają je nasze związki zawodowe. Umowy zbiorowe związków zawodowych mogą się diametralnie różnić więc nie powinniśmy w ogóle sugerować się opowieściami koleżanek, które należą do innych związków zawodowych.

Najważniejszym aspektem w kwestii okresu wypowiedzenia jest data złożenia samego wypowiedzenia. Jeżeli obowiązuje nas wypowiedzenie wyrażone w tygodniach to wypowiedzenie składamy nie później jak z końcem tygodnia. Należy złożyć pismo nie poźniej niż w piątek, a okres wypowiedzenia obowiązuje od najbliższego poniedziałku przez np. 2 tygodnie.

Jeżeli zaś mamy miesiąc lub więcej to wypowiedzenie należy złożyć nie później jak ostatniego dnia danego miesiąca. Okres wypowiedzenia zaczyna się wtedy pierwszego kolejnego miesiąca. Na przykładzie wypowiedzenia z obowiązującym nas miesięcznym okresem wypowiedzenia w miesiącu wrześniu, pismo należy złożyć w dowolnym dniu września, ale nie później niż 30/9. W takim wypadku okres wypowiedzenia obowiązuje nas zawsze od 1 października, a nie od dnia złożenia pisma.

Te same zasady składania wypowiedzenia dotyczą wynajmu mieszkań jednak okres wypowiedzenia ustala się w umowie najmu. Można odstąpić od umówionego okresu wypowiedzenia za obopólną zgodą (którą także warto mieć na piśmie)

Najczęstszym błędem pracowników czy najemców którzy chcą zakończyć umowę jest złożenie wypowiedzenia pierwszego dnia miesiąca. Wtedy okres wypowiedzenia zaczyna się pierwszego kolejnego miesiąca i obowiązuje przez cały kolejny miesiąc. Co w rzeczywistości wygląda tak, że mieszkamy kolejne dwa miesiące, mimo miesięcznego wypowiedzenia. Oczywiście strony mogą się porozumieć, jednak wedle prawa wypowiedzenie złożone 1 dnia miesiąca wchodzi w życie ostatniego dnia tego samego miesiąca, a okres wypowiedzenia to kolejny miesiąc.

Przykładowe okresy wypowiedzenia w związkach zawodowych:

Stéttarfélag VR
 • W pierwszych trzech miesiącach pracy, 1 tydzień
 • Od 4 do 6 miesiąca pracy, jeden miesiąc z końcem miesiąca
 • Po 6 miesiącu pracy, trzy miesiące z końcem miesiąca

 

Stéttarfélag FIT
 • W pierwszym roku pracy, 2 tygodnie z końcem tygodnia
 • Po roku pracy, 1 miesiąc z końcem miesiąca
 • Po 3 latach pracy, 2 miesiące z końcem miesiąca
 • Po 5 latach pracy, 3 miesiące z końcem miesiąca

 

Stéttarfélag EFLING
 • W pierwszym 2 tygodniach pracy, brak okresu wypowiedzenia
 • Po 2 tygodniach pracy, 12 dni wypowiedzenia
 • Po 3 miesiącach pracy, 1 miesiąc z końcem miesiąca
 • Po 2 latach pracy, 2 miesiące z końcem miesiąca
 • Po 3 latach pracy, 3 miesiące z końcem miesiąca

 

Mam nadzieję, że powyższy tekst przybliżył Wam temat wypowiedzeń i nie będziecie mieli nieprzyjemności związanych ze zmianą pracy czy mieszkania znając powyższe regulacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *