Poradnik dla kobiet w ciąży na Islandii #5

Zanim nadejdzie długo przez nas wyczekiwany dzień porodu, zostaje nam do załatwienia jeszcze jedna ważna sprawa. Należy złożyć podanie o przyznanie urlopu macierzyńskiego. Więcej o urlopie macierzyńskim właśnie w dzisiejszym artykule.

O urlop macierzyński mogą ubiegać się matka oraz ojciec, którzy byli zatrudnioni na islandzkim rynku pracy przez 6 miesięcy przed przyjściem na świat dziecka, z zatrudnieniem miesięcznym co najmniej 25 procent. Studenci również mogą ubiegać się o urlop macierzyński, jednak powinni uczestniczyć w zajęciach przez co najmniej 6 miesięcy do dnia narodzin dziecka na co najmniej 75 procent.
Kwota urlopu macierzyńskiego jest naliczana na podstawie średnich zarobków rodzica i procentów zatrudnienia przez okres rozliczeniowy. Średnia wyliczana jest z okresu jednego roku wstecz, licząc do 3 miesiąca ciąży włącznie. Dla rodziców dzieci urodzonych w 2018 roku i później normy zasiłku wynoszą:
– miesięczny zasiłek do osób pracujących na 100%, wynosi 80% średnich zarobków, ale jest to kwota nieprzekraczająca 520,000 koron;
– miesięczny zasiłek dla osób pracujących od 50%-100% nie wynosi mniej niż 171,711 koron;
– miesięczny zasiłek dla osób pracujących od 25%-49% nie wynosi mniej niż 123,897 koron;
– miesięczny zasiłek dla rodziców, którzy nie byli zatrudnieni na 25%, albo nie pracowały na islandzkim rynku pracy, zasiłek wynosi 74,926 koron;
– miesięczny zasiłek dla rodziców na studiach (75%-100%) wynosi 171,711 koron.
Długość urlopu macierzyńskiego wynosi 3 miesiące dla matki, 3 miesiące dla ojca i 3 miesiące do dowolnego podziału. Wybrany przez siebie okres czasu można dowolnie rozciągnąć, jednak nie dłużej niż do 24. miesiąca życia dziecka. Miesięczna kwota wyliczona wcześniej zostanie rozłożona w czasie. Wydłużony zasiłek będzie się stosunkowo miesięcznie zmniejszał, jednak suma wszystkich miesięcy zostanie nie zmieniona.
O urlop macierzyński należy ubiegać się nie później niż 6 tygodni przed spodziewaną datą porodu. Należy wypełnić podanie TUTAJ – z dołączonymi papierami:
– zaświadczeniem o spodziewanej dacie porodu wydawane przez położną pod koniec ciąży (Vottorð um væntanlegan fæðingardag barns),
– zaświadczeniem od pracodawcy o urlopie macierzyńskim – do wydrukowania na stronie urzędu (Tilkynning um fæðingarorlof),
– kopią kwitów z wypłaty z ostatnich dwóch miesięcy (Afrit af launaseðlum síðustu tveggja mánaða).
Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Pracy w dziale Fæðingarorlofssjóður.